Program depozit: 09.00 - 16.30

0753 202 606

Procesul de autorizare ISCIR pentru un elevator auto: tot ce ai nevoie să știi

Elevator autorizat ISCIR
 • Adaugat la: 2024-05-20
 • Comentarii: 0

În industria auto, utilizarea echipamentelor conforme și performante este esențială pentru asigurarea calității serviciilor și protecția personalului sau a clienților. Unul dintre echipamentele fundamentale pentru orice service auto este cunoscutul elevator auto, care permite ridicarea vehiculelor pentru efectuarea intervențiilor de reparații și întreținere necesare. Din cauza riscurilor asociate cu utilizarea incorectă sau neconformă a acestor echipamente, este crucial ca ele să fie autorizate și certificate conform normelor de siguranță.

Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat (ISCIR) este instituția responsabilă în România pentru reglementarea și supravegherea echipamentelor de ridicat, inclusiv a elevatoarelor auto. ISCIR are rolul de a se asigura că toate echipamentele utilizate în service-urile auto sunt conforme cu standardele de siguranță și de funcționare impuse de legislația națională și europeană.

Autorizarea ISCIR pentru achiziția, instalarea și operarea unui elevator auto reprezintă un proces complex, dar esențial pentru orice service auto care dorește să opereze în conformitate cu reglementările legale și să ofere servicii sigure, de înaltă calitate clienților săi. În acest articol, vom explora detaliile acestui proces, de la cerințele legale și procedurile de autorizare, până la beneficiile obținerii acestei autorizații, evidențiind importanța respectării normelor de siguranță în activitățile de întreținere și reparație auto.

Cerințe legale pentru utilizarea unui elevator auto

 • Legislația națională și europeană aplicabilă

Utilizarea unui elevator auto în activitatea de service este reglementată de o serie de legi și norme care au ca scop asigurarea securității și a funcționării corecte a echipamentelor de ridicat. La nivel național, legislația principală include Legea nr. 64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune și a echipamentelor de ridicat și Normele Tehnice ISCIR care detaliază cerințele specifice pentru diverse tipuri de echipamente.

La nivel european, Directiva 2006/42/CE privind echipamentele de ridicat, cunoscută și sub numele de Directiva Mașini, stabilește cerințele esențiale de siguranță și performanță pentru echipamentele de ridicat. Această directivă este transpusă în legislația națională și impune standarde stricte pentru proiectarea, fabricarea, instalarea și utilizarea unui elevator auto.

 • Norme specifice privind echipamentele de ridicat în service-urile auto

Normele specifice privind echipamentele de ridicat în service-urile auto includ cerințe detaliate referitoare la:

Proiectarea și construcția unui elevator auto

Orice elevator auto profesional trebuie să fie proiectat și construit conform standardelor de siguranță, astfel încât să suporte sarcinile pentru care este destinat fără a se deforma sau deteriora.

Certificarea echipamentelor

Toate echipamentele de ridicat trebuie să fie certificate conform standardelor europene (de exemplu, EN 1493 pentru elevatoare auto). Aceste standarde acoperă aspecte precum capacitatea de ridicare, stabilitatea, durabilitatea și siguranța în operare.

Instalarea unui elevator auto

Elevatorul auto trebuie instalat de către personal calificat, în conformitate cu instrucțiunile producătorului și cerințele ISCIR. Instalarea trebuie să fie verificată și aprobată printr-o inspecție inițială efectuată de ISCIR.

Inspecții și întreținere pentru elevator

Service-urile auto trebuie să efectueze inspecții periodice și întreținere regulată a elevatorului auto, conform programului stabilit de ISCIR. Aceste inspecții includ verificarea stării structurale, a funcționării corecte și a siguranței echipamentului.

Calificarea personalului

Operatorii elevatorului auto trebuie să fie instruiți și certificați pentru a utiliza echipamentul în condiții de siguranță. Instruirea include cunoașterea procedurilor de operare și de intervenție în caz de urgență.

 • Importanța conformării cu standardele de siguranță

Conformarea cu standardele de siguranță este esențială pentru prevenirea accidentelor și asigurarea unei funcționări sigure și eficiente a elevatorului auto. Respectarea cerințelor legale și tehnice impuse de ISCIR și legislația europeană are multiple beneficii:

Protecția personalului

Utilizarea corectă și întreținerea regulată a elevatorului auto reduc riscul de accidente și leziuni pentru personalul care operează echipamentul.

Siguranța vehiculelor

Buna funcționare a elevatorului auto previne deteriorarea vehiculelor în timpul operațiunilor de ridicare și coborâre, motiv pentru care este foarte importantă verificarea regulată a nivelului său de performanță.

Evitarea sancțiunilor legale

Conformitatea cu cerințele legale previne aplicarea de sancțiuni, amenzi sau chiar închiderea temporară a service-ului auto în cazul controalelor de către autorități.

Îmbunătățirea reputației

Service-urile auto care respectă standardele de siguranță impuse de ISCIR și legislația europeană câștigă încrederea clienților și se diferențiază pe piață ca furnizori de servicii de înaltă calitate.

Respectarea cerințelor legale pentru utilizarea unui elevator auto nu este doar o obligație legală, ci și o măsură esențială pentru protecția personalului și a clienților, garantând astfel o funcționare eficientă și sigură pentru orice service auto profesionist.

Înainte de autorizarea ISCIR: achiziția unui elevator auto 

Achiziția unui elevator auto implică o serie de etape și proceduri care te pot ajuta să te asiguri că echipamentul pe care îl alegi va fi conform cu standardele de siguranță și funcționare impuse de legislația în vigoare. Iată pașii principali ai acestui proces:

Cerințele inițiale pentru achiziția unui elevator auto

Pentru a începe procesul de autorizare, service-ul auto trebuie să se asigure că echipamentul pe care intenționează să îl achiziționeze îndeplinește toate cerințele tehnice și de siguranță specificate de ISCIR. Aceste cerințe includ:

Certificarea conformității

Elevatorul auto trebuie să fie certificat conform standardelor europene (de exemplu, EN 1493 pentru elevatoare auto) și să dețină marcajul CE, care atestă conformitatea cu directivele europene.

Documentația tehnică a unui elevator auto

Service-ul trebuie să obțină de la furnizor documentația tehnică completă a elevatorului, care include manualul de utilizare, schema tehnică, certificatul de conformitate și alte documente relevante.

Documentația necesară și pașii de urmat

Depunerea cererii de autorizare

Service-ul auto trebuie să depună o cerere de autorizare la ISCIR, însoțită de documentația tehnică a elevatorului și de dovada conformității acestuia.

Evaluarea documentației 

ISCIR analizează documentația furnizată pentru a se asigura că elevatorul respectă toate cerințele tehnice și de siguranță.

Inspecția pre-achiziție

În unele cazuri, ISCIR poate solicita o inspecție pre-achiziție a elevatorului la locul de producție sau la sediul furnizorului, pentru a verifica conformitatea acestuia cu specificațiile tehnice și de siguranță.

Selectarea unui furnizor autorizat

Este esențial ca service-ul auto să selecteze un furnizor autorizat și de încredere, care să ofere echipamente conforme cu standardele ISCIR. Furnizorul trebuie să fie capabil să furnizeze toate documentele necesare și să ofere suport tehnic pentru instalarea și întreținerea elevatorului.

Autorizarea ISCIR pentru instalarea elevatorului auto

Procedurile de instalare și verificările necesare

Instalarea unui elevator auto într-un service este o operațiune complexă care trebuie realizată în conformitate cu standardele tehnice și de siguranță impuse de ISCIR. Procesul de instalare implică următoarele etape esențiale:

Pregătirea locației

Locația unde va fi instalat elevatorul trebuie să fie pregătită corespunzător. Astfel, podeaua trebuie să fie nivelată și suficient de rezistentă pentru a susține greutatea echipamentului și a vehiculelor ridicate cu acesta. De asemenea, grosimea betonului trebuie să fie în conformitate cu cerințele specifice ale elevatorului care va fi montat.

Instalarea echipamentului 

Instalarea trebuie realizată de personal calificat, care respectă instrucțiunile furnizate de producătorul elevatorului. Aceasta include:

 • Pregătirea suprafeței pe care va fi montat elevatorul.
 • Montarea structurii principale a elevatorului.
 • Instalarea sistemelor hidraulice, electrice și de control.
 • Fixarea corespunzătoare a tuturor componentelor.

Verificări preliminare

După instalare, trebuie efectuate verificări preliminare pentru a avea certitudinea că toate componentele sunt montate corect și funcționează conform specificațiilor tehnice. Aceste verificări includ:

 • Testarea sistemului hidraulic și electric.
 • Verificarea funcțiilor de ridicare și coborâre.
 • Verificarea stării operaționale tuturor sistemelor de siguranță.

Importanța respectării instrucțiunilor tehnice și de siguranță

Respectarea strictă a instrucțiunilor tehnice și de siguranță este esențială pentru prevenirea accidentelor și pentru asigurarea funcționării corecte a elevatorului. Orice abatere de la instrucțiunile producătorului sau de la normele ISCIR poate duce la riscuri semnificative, inclusiv defecțiuni ale echipamentului și accidente grave. Instrucțiunile tehnice furnizate de producător includ detalii precise despre:

 • Procedurile corecte de instalare și fixare a componentelor.
 • Setările și ajustările necesare pentru funcționarea optimă.
 • Măsurile de siguranță pe care trebuie să le respecte personalul în timpul instalării și operării.
 • Inspecțiile realizate de ISCIR în timpul și după instalare

Procedurile de inspecție ISCIR

ISCIR efectuează inspecții riguroase în timpul și după instalarea elevatorului auto pentru a se asigura că acesta respectă toate standardele de siguranță și funcționare. Aceste inspecții includ:

Inspecția în timpul instalării

ISCIR poate efectua inspecții în timpul procesului de instalare pentru a verifica respectarea instrucțiunilor tehnice și de siguranță. Inspectorii ISCIR vor evalua:

 • Corectitudinea montajului structurii principale și a componentelor.
 • Conectarea adecvată a sistemelor hidraulice și electrice.
 • Funcționalitatea inițială a sistemelor de siguranță.

Inspecția post-instalare

După finalizarea instalării, ISCIR efectuează o inspecție detaliată pentru a confirma că elevatorul este pregătit pentru operare. Această inspecție include:

 • Testarea completă a funcțiilor de ridicare și coborâre.
 • Verificarea performanței sistemelor de siguranță, cum ar fi frânele de siguranță și mecanismele de blocare.
 • Evaluarea conformității cu toate cerințele legale și tehnice.

Raportul de inspecție și autorizarea finală

La finalul inspecțiilor, ISCIR întocmește un raport detaliat care include rezultatele verificărilor și eventualele recomandări de remediere a deficiențelor identificate. Dacă elevatorul îndeplinește toate cerințele, ISCIR emite autorizația finală pentru utilizarea acestuia. În cazul în care sunt necesare ajustări sau reparații, acestea trebuie realizate înainte de obținerea autorizației finale.

Prin urmare, respectarea procedurilor de instalare și a verificărilor necesare, alături de inspecțiile riguroase realizate de ISCIR, garantează că elevatorul auto va funcționa în condiții de maximă siguranță și eficiență, protejând astfel atât personalul, cât și clienții service-ului auto.

Normele ISCIR pentru operarea unui elevator auto

Normele ISCIR nu se opresc la achiziția și instalarea elevatorului auto; operarea acestuia trebuie să respecte, de asemenea, un set strict de cerințe și standarde de siguranță. Iată cum se desfășoară procesul de autorizare ISCIR pentru operarea unui elevator auto:

Cerințele de operare în siguranță a unui elevator auto

Instruirea personalului

Toți angajații care vor opera elevatorul auto trebuie să fie instruiți corespunzător. Training-ul adecvat pentru personal include:

 • Cunoașterea specificațiilor tehnice ale elevatorului.
 • Familiarizarea cu procedurile de operare și măsurile de siguranță.
 • Instruirea în utilizarea corectă a echipamentului pentru a preveni accidentele.
 • Certificarea operatorilor: persoanele care vor utiliza elevatorul trebuie să dețină certificări care atestă că au urmat cursuri de formare specifică în operarea echipamentului de ridicat.

Procedurile de întreținere și inspecțiile periodice

Întreținerea regulată

Pentru a menține elevatorul auto în condiții optime de funcționare, este necesară efectuarea unor lucrări regulate de întreținere, conform specificațiilor furnizate de producător și cerințelor ISCIR. Acestea includ:

 • Verificarea și lubrifierea componentelor mecanice.
 • Inspectarea sistemelor hidraulice și electrice.
 • Înlocuirea pieselor uzate sau deteriorate.

Inspecțiile periodice

ISCIR impune realizarea unor inspecții periodice pentru a verifica starea tehnică și funcționalitatea elevatorului. Aceste inspecții sunt esențiale pentru a preveni defecțiunile și accidentele și pentru a asigura conformitatea cu standardele de siguranță. Procedurile includ:

 • Evaluarea integrității structurale a echipamentului.
 • Testarea funcțiilor de siguranță și de protecție.
 • Emiterea unui raport de inspecție care să ateste starea elevatorului și eventualele recomandări de remediere.

Documentația necesară pentru operare

Pentru a opera legal și în siguranță un elevator auto, service-ul trebuie să păstreze o documentație completă și actualizată, care să includă:

 • Certificatul de conformitate ISCIR.
 • Manualul de utilizare și întreținere furnizat de producător.
 • Certificările personalului operativ.
 • Jurnalul de întreținere și inspecții, în care se înregistrează toate operațiunile de mentenanță și rezultatele inspecțiilor periodice.

Monitorizarea continuă și evaluarea riscurilor

Pe lângă respectarea cerințelor inițiale de autorizare și operare, este crucial ca service-ul auto să implementeze un sistem continuu de monitorizare și evaluare a riscurilor asociate utilizării elevatorului. Aceasta implică o evaluare periodică a riscurilor pentru a identifica și elimina potențialele pericole, precum și implementarea de măsuri preventive pentru a asigura siguranța operatorilor și a vehiculelor. De asemenea, este necesară și revizuirea și actualizarea procedurilor de siguranță în funcție de evoluțiile tehnologice și de reglementările legale.

Autorizarea ISCIR pentru operarea unui elevator auto este un proces complex și continuu, care implică instruirea adecvată a personalului, întreținerea regulată a echipamentului și respectarea strictă a normelor de siguranță. Respectarea acestor cerințe nu numai că asigură conformitatea legală, dar și contribuie la prevenirea accidentelor și la menținerea unei reputații solide în fața clienților.

Beneficiile obținerii autorizării ISCIR pentru elevatorul auto

Obținerea autorizării ISCIR pentru elevatorul auto aduce numeroase beneficii pentru service-urile auto, asigurându-se că echipamentele utilizate sunt conforme cu standardele de siguranță și funcționare impuse de legislația în vigoare. Iată doar câteva dintre principalele avantaje:

Siguranța și încrederea sporită a clienților

Autorizarea ISCIR garantează că elevatorul auto a fost verificat și testat riguros pentru a îndeplini toate cerințele de siguranță. Acest lucru inspiră încredere clienților care își aduc vehiculele pentru reparații și întreținere. Un service auto care deține echipamente certificate și conforme este perceput ca fiind profesionist și de încredere, ceea ce poate atrage și fideliza clienții.

Reducerea riscului de accidente

Echipamentele neautorizate sau neconforme pot prezenta pericole majore, cum ar fi:

 • Prăbușirea vehiculului de pe elevator.
 • Defecțiuni ale sistemelor hidraulice sau mecanice.
 • Accidente care pot duce la vătămări grave ale personalului sau clienților.

Utilizarea unui elevator auto autorizat ISCIR reduce semnificativ riscurile de accidente și defecțiuni. Astfel, prin respectarea standardelor ISCIR, service-urile auto se asigură că elevatorul funcționează în condiții optime, reducând astfel probabilitatea apariției unor astfel de incidente. 

Conformarea cu legislația în vigoare

Obținerea autorizării ISCIR pentru elevatorul auto asigură conformitatea cu toate reglementările legale în vigoare. Acest demers este esențial pentru:

 • Evitarea sancțiunilor și amenzilor impuse de autoritățile de reglementare.
 • Menținerea licenței de operare a service-ului auto.
 • Protejarea afacerii împotriva litigiilor legale în cazul unui accident.

Conformitatea cu reglementările legale oferă, de asemenea, o protecție juridică în caz de accidente sau defecțiuni. În situația în care un incident are loc, un service auto care a urmat toate procedurile de autorizare ISCIR poate demonstra că a luat toate măsurile necesare pentru siguranța echipamentului și a operațiunilor, reducând astfel riscul de responsabilitate legală.

Concluzii finale

Obținerea autorizării ISCIR pentru un elevator auto este un pas crucial pentru orice service profesionist care dorește să opereze în conformitate cu standardele de siguranță și reglementările legale. Aceasta nu doar că protejează personalul și clienții, dar și contribuie la creșterea reputației și succesului afacerii pe termen lung. Beneficiile includ o siguranță sporită, încrederea clienților, reducerea riscurilor de accidente și defecțiuni, precum și conformitatea legală, toate acestea fiind esențiale pentru o operare eficientă și de succes a unui service auto.

Autorizarea ISCIR pentru achiziția, instalarea și operarea unui elevator auto într-un service auto este un proces esențial pentru securitatea, reputația și succesul afacerii. Respectarea procedurilor de autorizare ISCIR pentru un elevator auto nu este doar o obligație legală, ci și o investiție în siguranță, calitate și în dezvoltarea pe termen lung a unui service auto. Prin implementarea acestor măsuri, service-urile pot asigura un mediu de lucru sigur, pot câștiga încrederea clienților și pot consolida poziția lor pe piață într-un mod durabil și responsabil.

Comentarii pentru Procesul de autorizare ISCIR pentru un elevator auto: tot ce ai nevoie să știi

Adaugă un comentariu

Pentru a adauga un comentariu, trebuie să fi autentificat. Te poţi conecta în cont AICI